Aktualna vprašanja insolvenčnega prava (11. strokovno srečanje)

Lokacija: Spletna izvedba (Zoom)
Datum: Petek, 29. januar 2021

Z DDV: 317,20 
Brez DDV: 260,00 

Šifra: S21006
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje elektronsko gradivo in znaša 260,00 EUR + DDV.
Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

PROGRAM

9.00–11.00 1. sekcija: Novosti in spremembe novele ZFPPIPP-H, vodja: dr. Jaka Cepec
• Novela ZFPPIPP-H: o položaju družbenika gospodarske družbe in o prijavi terjatev ter izločitvenih pravic, dr. Damjan Orož
• Izvedba e-dražb v projektu Vrhovnega sodišča in po določbah predloga novele ZFPPIPP-H, Jana Tomazin
• Kritična predstavitev novele ZFPPIPP-H, dr. Jaka Cepec
 
11.00–11.15 odmor
 
11.15–12.15 2. sekcija: Pregled aktualne sodne prakse, Mateja Levstek
 
12.15–12.30 odmor
 
12.30–14.30 3. sekcija: Aktualna vprašanja delovnega prava in sporne prakse delodajalcev v insolvenčnih postopkih, vodja: Ljuba Zupančič Čokert
• Delovna razmerja in status zaposlenih delavcev v insolvenčnih postopkih, zakonite možnosti odpovedi pogodb o zaposlitvi oziroma delovnih razmerij ter sodna praksa, Ljuba Zupančič Čokert
• Odpoved večjemu številu delavcev, terjatve delavcev in sprememba delodajalca v insolvenčnih postopkih ter sodna praksa, Neva Čokert
• Primeri slabe prakse delodajalcev pred začetkom stečajnega postopka, vprašanje odškodninske odgovornosti poslovodstva in morebitne možnosti stečajnih upraviteljev, Ira Mašič

Ljuba Zupančič Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert
Neva Čokert, odvetnica, Odvetniška pisarna Zupančič Čokert
Ira Mašič, odvetnica
Mateja Levstek, sodnica, Višje sodišče v Ljubljani
dr. Damjan Orož, sodnik, Višje sodišče v Ljubljani
Jana Tomazin, Vrhovno sodišče RS
dr. Jaka Cepec, profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti