9. konferenca kazenskega prava in kriminologije

Lokacija: Hotel Histrion, Portorož
Datum: 6. in 7. december 2016

Strokovno izboraževanje v več sklopih

Z DDV: 292,80 
Brez DDV: 240,00 

Šifra: S16029
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na 9. konferenci kazenskega prava in kriminologije ter gradivo je 240,00 EUR + DDV.  Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi lahko prevzamete v recepciji srečanja.


Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN IUS SOFTWARE, d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 


Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za prenočitev. Najbližje prenočišče: Hotel Histrion, Portorož.

t o r e k , 6 . d e c e m b e r
15.00–17.00: 1. sekcija
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnostivodja: mag. Mojca Turinek
> Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti z vidika gospodarskega pravamag. Mojca Turinek
> Ali ima gospodarska družba pravico do življenja - vprašanje objekta varstva pri kaznivem dejanju zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti dr. Jaka Cepec
> Naklep in namen pri kaznivem dejanju Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti dr. Matjaž Ambrož
> Zakonodajalčeve poti in stranpoti pri (po)ustvarjanju inkriminacijske določbe iz 240. člena KZ-1 v letih 1995–2016mag. Jože Kozina
17.00–17.30: odmor
17.30: Okrogla miza
Odškodninska odgovornost države za napake kazenskega pravosodjavodja: dr. Damjan MožinaV razpravi bodo sodelovali dr. Damjan Možina, mag. Jurij Groznikin Mateja Senih.
 

 
sreda, 7. december
9.00–11.00 2. sekcija
Prenova ZKP skozi ZKP-Nvodja: dr. Primož Gorkič
> Varstvo pravic oškodovanca: implementacija Direktive 2012/29/EU dr. Sabina Zgaga
> Novosti v ureditvi prikritih preiskovalnih ukrepovMartina Žaucer
> Policija in državni tožilec kot nosilca funkcije preiskovanja v kazenskem postopku dr. Zvonko Fišer
11.00–11.30: odmor
11.30-13.30: 3. sekcija
Pravo, podatki in algoritmivodja: dr. Aleš Završnik
> Ko se država znajde v temi: razmah šifriranja komunikacij med običajnimi uporabniki dr. Matej Kovačič
> Ali je koncept pričakovane zasebnosti ustrezno orodje za varstvo zasebnosti dr. Primož Gorkič
> Etični vidiki uporabe velikega podatkovja dr. Sašo Dolenc
> Policijsko algoritmično napovedovanje: analiza izbranih primerov dr. Aleš Završnik

• dr. Ambrož Matjaž, Pravna fakulteta v Ljubljani• dr. Cepec Jaka, Ekonomska fakulteta v Ljubljani• dr. Dolenc Sašo, Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani• dr. Fišer Zvonko, Vrhovno državno tožilstvo RS• dr. Gorkič Primož, Pravna fakulteta v Ljubljani• mag. Groznik Jurij, Državno pravobranilstvo RS• dr. Kovačič Matej, Institut Jožef Stefan• mag. Kozina Jože, Vrhovno državno tožilstvo RS• dr. Možina Damjan, Pravna fakulteta v Ljubljani• Senih Mateja, Državno pravobranilstvo RS• mag. Turinek Mojca, Okrožno sodišče v Celju• dr. Završnik Aleš, Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani• dr. Zgaga Sabina, Ustavno sodišče RS• Žaucer Martina, Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o