42. Dnevi slovenskih pravnikov

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: 13. do 15. oktober 2016

Z DDV: 512,40 
Brez DDV: 420,00 

Šifra: S16025
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija:

za vse tri dni: 420,00 EUR + DDV

za dva dneva: 360,00 EUR + DDV

Udeleženci prejmete jesensko številko revije Podjetje in delo, v kateri bodo pravočasno oddani referati dnevov slovenskih pravnikov.

 


 

Prenočišče:

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve. 

Najbližja prenočišča:

– GH Bernardin *****

– H Histrion ****

– H Vile Park ***

– Vila Galea ***

 Sponzorji:

Bernardin Group

Barcaffe

Lindt čokoladeSponzor večerne pogostitve: 

Medijski sponzorji:

 
Odjave:

Morebitno odjavo nam pošljite po pošti ali po faksu. Skrajni rok za pisno odpoved je 11. oktober. Če se boste odjavili do 12. oktobra 2016, vam bomo zaračunali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije. Pri poznejši odjavi vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti.

 


 

Več informacij:

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: dnevipravnikov@gvzalozba.si

 

   

Četrtek, 13. oktober

9.00–9.30
sprejem udeležencev
 

9.30–12.00
1. in 2. sekcija
 11.00 - 11.10 odmor

 
1. sekcija Aktualna vprašanja delovnega prava vodja: dr. Darja Senčur Peček
Dvorana A

 
 
 

 
- Agencijski in napoteni delavci   dr. Katarina Kresal Šoltes
 

 
- Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje   dr. Barbara Kresal
 

 
- Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije   dr. Luka Tičar
 

 
- ZDR-1 v luči novejše sodne prakse   Biserka Kogej Dmitrovič
 

 
- Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo   dr. Darja Senčur Peček
 

 
 
 

 
2. sekcija Posebni del kazenskega prava – aktualna vprašanja teorije in sodne prakse vodja: dr. Damjan Korošec
Dvorana C

 
- Spolno kazensko pravo   dr. Damjan Korošec
 

 
- Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost   dr. Katja Filipčič
 

 
- Nekateri teoretični in praktični vidiki zavarovane dobrine pri menedžerskem deliktu po 240. členu KZ-1   mag. Jože Kozina
 

 
- Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1   Uroš Čop
 

 
 
 

12.00–13.00
kosilo (posebna ponudba organizatorjev v GH Bernardin)
 

 
 
 

13.00–16.00
3. in 4. sekcija
 14.30 - 14.40 odmor

 
3. sekcija Korporativno upravljanje v javnem sektorju vodja: dr. Rado Bohinc
Dvorana A

 
- Korporativno upravljanje v javnem sektorju v Republiki Sloveniji   dr. Rado Bohinc
 

 
- Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja   mag. Anja Strojin Štampar
 

 
- Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine   dr. Dušan Jovanovič in dr. Borut Bratina
 

 
- Odgovornost države ali občine kot kontrolnega, večinskega delničarja v javnih podjetjih in podjetjih v javni lasti    dr. Peter Podgorelec
 

 
- Korporativno upravljanje javnih zavodov   dr. Bojan Tičar
 

 
 
 

 
4. sekcija Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih vodji: dr. Barbara Rajgelj in dr. Neža Kogovšek Šalamon
Dvorana C

 
- Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji   dr. Barbara Rajgelj
 

 
- Možnosti, da istospolni partnerji v slovenskem pravnem redu postanejo starši   dr. Barbara Novak
 

 
- Postopek posvojitve in najboljša korist otroka   Sendi Murgel
 

 
- Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU   dr. Neža Kogovšek Šalamon
 

 
- Odločitve avstrijskega ustavnega sodišča na področju pravic istospolno usmerjenih oseb   dr. Helmut Graupner
 

 
 
 

16.00–16.30
odmor
 

 
 
 

16.30–18.30
Okrogla miza 1
Dvorana A+C

 
(Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe bančne kredite vodja: dr. Franjo Štiblar
 

 
Sodelujejo: dr. Franjo Štiblar, Nastja Kvas, dr. Zvonko Fišer, dr. France Arhar, dr. Lojze Ude
 

 
 
 

20.00
podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije
 

 
 Slavnostni govornik na podelitvi priznanj Zveze društev pravnikov: dr. Marko Ilešič
 

 
Pijačo za dobrodošlico podarja GH Bernardin.
 

 21.00
Družabni večer z glasbeno skupino Odiseja Sponzor večerne pogostitve je G3 Spirits.
 

Petek, 14. oktober

9.00–12.00
5. in 6. sekcija
 11.00 - 11.10 odmor

 
5. sekcija Finančna zavarovanja vodja: dr. Renato Vrenčur
Dvorana A

 
- Uveljavitev zastavne pravice s prodajo zastavljenega premoženja  dr. Nina Plavšak
 

 
- Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja   dr. Renato Vrenčur
 

 
- Uveljavitev finančnih zavarovanj v praksi   Marko Zaman
 

 
- Ureditev finančnih zavarovanj v primerljivih pravnih ureditvah   mag. Miha Šlamberger
 

 
6. sekcija Izbrana vprašanja begunske in migrantske krize vodji: dr. Saša Zagorc
Dvorana C

 
- Uvodni nagovor: mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve
 

 
- Preselitve in premestitve beguncev: prevroč kostanj za Evropo?   dr. Saša Zagorc
 

 
- Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: med človekovimi pravicami in nadzorom   dr. Neža Kogovšek Šalamon
 

 
- »Blišč in beda« azilnega prava   mag. Matevž Krivic
 

 
 
 

12.00–13.00
kosilo (posebna ponudba organizatorjev v GH Bernardin)
 

 
 
 

13.00–16.00
7. in 8. sekcija
 15.00 - 15.10 odmor

 
7. sekcija Odprta vprašanja javnega naročanja vodja: dr. Vesna Kranjc
Dvorana A

 
- Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije   dr. Rajko Pirnat
 

 
- Dostopnost pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo   Tanja Bratina
 

 
- Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročanju   dr. Vesna Kranjc
 

 
- Vpogledi v dokumentacijo   Borut Smrdel
 

 
- Možne zlorabe pri dopolnjevanju ponudb   mag. Uroš Škufca
 

 
 
 

 
8. sekcija Odvzem premoženja – med pravom in voljo večine vodji: Nika Hudej in Iztok Ščernjavič
Dvorana C

 
- Naše pravo in pravo ljudstvo: kako braniti ustavno demokracijo pred populizmom   dr. Matej Avbelj
 

 
- Nesporazumi s četrto vejo oblasti   dr. Ali Žerdin
 

 
- Pravna narava obveznosti po 68.a členu Zakona o davčnem postopku  Jernej Podlipnik
 

 
- Kam je zakonodajalec ciljal in kaj je zadel: razprava o ustavni skladnosti pogojev za odreditev finančne preiskave po Zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora  Nika Hudej, Iztok Ščernjavič
 

 
- Ali je postopek odvzema premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit  Miha Šošić
 

 
 
 

16.00–16.30
odmor
 

 
 
 

16.30–18.30
Okrogla miza 2
 

 
Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov
Dvorana A+C

 
Ali res ni pravno pomembne razlike med (dopustnim) »pravnim stališčem« in (nesprejemljivo) »očitno pravno nevzdržno odločitvijo«
 

 
vodja: dr. Andraž Teršek
 

 
 
 

 
Sodelujejo: dr. Matej Avbelj, dr. Jurij Toplak, dr. Saša Zagorc, Tomaž Pavčnik, dr. Marko Novak
 

 
 
 

Sobota, 15. oktober

9.00–12.00
9. in 10. sekcija
 11.00 - 11.10 odmor

 
9. sekcija Nova prostorska in gradbena zakonodaja vodja: Franci Gerbec
Dvorana A

 
- Temeljna izhodišča, cilji in načela nove prostorske in gradbene zakonodaje   Luka Ivanič
 

 
- Instrumenti in ukrepi zemljiške politike na območjih stavbnih zemljišč   Leon Kobetič
 

 
- Ključni poudarki procesa urejanja prostora  dr. Aleš Mlakar
 

 
- Vloga poklicne zbornice na področju graditve objektov in gradbenega inženirstva   mag. Barbara Škraba Flis
 

 
- Priprava in uporaba prostorskih aktov   mag. Jelka Hudoklin
 

 
- Nekatera odprta pravna vprašanja postopkov pri urejanju prostora in izdaji gradbenih dovoljenj   Franci Gerbec
 

 
 
 

 
10. sekcija Nove dimenzije urejanja zapuščin vodja: dr. Vesna Rijavec
Dvorana C

 
- Evropsko potrdilo o dedovanju    dr. Vesna Rijavec
 

 
- Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom – pomen Evropske uredbe o dedovanju   dr. Tjaša Ivanc
 

 
- Dednopravne pogodbe s poudarkom na sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju   Bojan Podgoršek
 

 
- Problematika zadolžene zapuščine - separatio bonorum  dr. Viktorija Žnidaršič Skubic