Spoštovani!
Spletna trgovina GV Založbe je zaradi varnosti dostopna le s slovenskih IP-naslovov. Če bi vseeno želeli dostop do spletne trgovine s tujega naslova ali če imate kakšno drugo vprašanje, se nam lahko oglasite po telefonu na številko 386 1 30 91 820 ali na e-naslov prodaja@gvzalozba.si.
Dear customer!
Due to security concerns access to our shop is only allowedfrom Slvenian IP addresses. If you think this is a mistake or you’dl ike to gain access or you have any other quiestions do not hesittate to contact us via our phone number
386 1 30 91 820 or email address prodaja@gvzalozba.si.