3. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Lokacija: Spletna konferenca (ZOOM)
Datum: 16. in 17. november 2020

kpiz.gvzalozba.si

Z DDV: 353,80 
Brez DDV: 290,00 

Šifra: S20039
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 290,00 EUR brez DDV (353,80 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.
Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

PONEDELJEK, 16. november

9.35–10.00 Uvodni nagovorJanez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

10.00–12.00 1. sekcija: Vpliv epidemije covid-19 na razmere na trgu dela in družbeno blaginjo vseh generacij
> Izredne razmere in vpliv na družbeno blaginjo – kako preprečiti negativne vplive epidemije na družbeno solidarnost in neenakost, dr. Andraž Rangus
> Vpliv epidemije na trg dela, dr. Alenka Kajzer
> Možnosti delodajalcev pri vpeljavi fleksibilnih oblik dela ob pojavu izjemnih okoliščin, Damjan Mašera
> Pomen plačila prispevkov pri financiranju socialnih zavarovanj – plačani prispevki v letu 2020 in vpliv epidemije na njihovo višino, mag. Janko Preac
> Organiziranje poslovanja zavoda v času izrednih razmer – ali je mogoče poskrbeti za nemoteno izvajanje storitev upravičencem, Marijan Papež

12.00–12.30 odmor

12.30–14.00 2. sekcija: Pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes ter kako zagotoviti ustrezno socialno varnost tudi prihodnjim generacijam
> Kakšno je stanje v pokojninskem sistemu, kako je epidemija vplivala na financiranje, katere so letošnje najpomembnejše novosti in kaj lahko še izboljšamo, Marijan Papež
> Ali je potrebna pokojninska reforma, mag. Katja Rihar Bajuk
> Potrebne spremembe invalidskega zavarovanja, mag. Mitja Žiher

14.00–14.15 odmor

14.15–16.00 3. sekcija: Odziv delodajalcev, sindikatov, ZDUS in mladih na ukrepe države med epidemijo covid-19 in po njej
 > Lidija Jerkič
 > Jakob Počivavšek
 > mag. Sonja Šmuc
 > Branko Meh
 > Janez Sušnik
 > mag. Sara Bagari

TOREK, 17. november

9.00–9.30 OtvoritevZagotavljanje ustrezne socialne varnosti osebam v različnih oblikah dela, dr. Grega Strban

9.30–11.45 4. sekcija: Dolgotrajna oskrba in vizija nadaljnjega razvoja v Sloveniji
9.30-10.30
> Stanje dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in kaj bo treba storiti v prihodnosti, dr. Alenka Oven
> Izzivi prenove dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, mag. Eva Helena Zver

10.30–10.45 odmor

10.45 -11.45
> Predstavitev pilotnega projekta integrirane dolgotrajne oskrbe – primer Krškega, Carmen Rajer
> Prenova dolgotrajne oskrbe v Sloveniji s stališča ZZZS in ZPIZ, Anka Bolka (ZZZS), Marijan Papež (ZPIZ)

11.45–12.00 odmor

12.00–14.00 5. sekcija: Zagotavljanje ustreznih in varnih delovnih razmer za podaljševanje delovne aktivnosti v prihodnosti
 > Kako naj delodajalci zaposlenim zagotavljajo ustrezno in varno delovno okolje, mag. Nikolaj Petrišič
 > Zagotavljanje ustreznih ukrepov za varnost in zdravje pri delu v izjemnih okoliščinah, kot je epidemija, dr. Metoda Dodič Fikfak
 > Delo in delovna mesta po epidemiji – ali je čas za spremembe, dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela
 > Ugotovitve in izkušnje Inšpektorata Republike Slovenije za delo, Slavko Krištofelc