2. konferenca Vse o inšpekcijah

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 6. in 7. december 2023

Z DDV: 585,60 
Brez DDV: 480,00 

Šifra: S23050
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Koliko vrst inšpekcij poznate? Kaj najprej pomislite, ko se vam napove inšpektor? Kaj storite, ko vas obišče?
Na 2. konferenci Vse o inšpekcijah, ki bo potekala 6. in 7. decembra 2023 v Hotelu Slon v Ljubljani, bomo predstavili različna področja inšpekcijskega nadzora.
Imeli boste priložnost, da z vrhunskimi strokovnjaki preverite, koliko poznate posamezna področja, ali ravnate pravilno in ali bi morali pri svojem poslovanju kaj spremeniti. Predavanja so namenjena tako velikim kot malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, tistim, ki se za podjetništvo šele odločate, in tistim, ki imate že dolgoletne izkušnje, pravnim in kadrovskim službam, komercialistom …

 Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 480,00 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

  Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

  Odjava

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

 

Programska vodja: Andrejka Grlić

Sreda, 6. december

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–11.30 1. sekcija: Spoznajmo inšpekcije in inšpekcijski postopek, Andrejka Grlić

Teme:

katere pravice in dolžnosti ima zavezanec v inšpekcijskem postopku,

ali zavezanec lahko izve, kdo ga je prijavil,

kateri roki veljajo v inšpekcijskem postopku (prekluzivni in instrukcijski) in kakšne so posledice, če jih zamudimo,

ali je mogoče opraviti inšpekcijski nadzor v odsotnosti odgovorne osebe,

kdaj se lahko uveljavlja kršitev načela kontradiktornosti,

ali se je zoper delo inšpektorja zaradi neprimernega odnosa mogoče pritožiti,

ali inšpekcijske službe tudi svetujejo.

11.30–11.45 odmor

11.45–13.15 2. sekcija: Zahteve, ki jih prinaša novi Zakon o varstvu osebnih podatkov, ter pristojnosti državnega nadzornika v inšpekcijskem in prekrškovnem postopkumag. Eva Kalan Logar

Teme:

kako ZVOP-2 dopolnjuje določbe GDPR,

(ne)dopusten nadzor delavca – videonadzor, sistemi GPS, spremljanje dela na domu,

(ne)dopustna uporaba posameznikovega elektronskega naslova,

katere informacije o obdelavi osebnih podatkov je treba zagotoviti posamezniku in do kdaj,

kaj novi postopki po ZVOP-2 pomenijo za upravljavce in obdelovalce.

13.15–14.00 odmor

14.00–15.30 3. sekcija: Izvedba prekrškovnega postopka pred pristojnimi organi, ki odločajo o prekrških, mag. Petra Čas

Teme:

kakšne so pravice zavezanca inšpekcijskega postopka, ko zadeva preide v prekrškovno zadevo,

splošno o postopku o prekršku po Zakonu o prekrških,

kdaj po Zakonu o prekrških nastopi odgovornost pravnih oseb in njihovih odgovornih oseb ter podjetnikov in zasebnikov,

kakšne so posledice plačila polovice izrečene globe,

kako poteka odločanje o zahtevi za sodno varstvo,

kdaj se lahko uveljavlja pravica do pritožbe zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo.

15.30–16.00 vprašanja in razprava

 

Četrtek, 7. december

9.00–10.30 4. sekcija: Delovnopravna zakonodaja in izzivi, s katerimi se srečujejo delodajalci, Damjan Mašera

Teme:

posebnosti pri postopku nadzora delovnih inšpektorjev in najpogostejše napake delodajalcev, kot jih ugotavljajo delovni inšpektorji,

katere inšpekcijske ukrepe ima na voljo delovni inšpektor (ureditev ali prepoved in drugi ukrepi),

ali je kljub splošnemu načelu nesuspenzivnosti v inšpekcijskem nadzoru mogoče zadržanje ukrepov,

kaj inšpektorji najpogosteje preverjajo in katere so najpogostejše napake delodajalcev (na primer plačilo za delo, regres, zaposlovanje, evidence, delovni čas, uporaba pogodb civilnega prava),

kako odpraviti ugotovljene neskladnosti v praksi in kako se jim izogniti.

10.30–10.45 odmor

10.45–12.15 5. sekcija: Zakonodaja in nadzor, povezan s hrano, dr. Mira Kos Skubic

Teme:

posebnosti v zakonodaji in pri ukrepih nadzora, vezane na hrano,

odgovornosti vseh nosilcev živilske dejavnosti v celotni verigi proizvodnje hrane (kmetje, živilskopredelovalna podjetja, distributerji, trgovci, gostinci), 

pristojnosti posameznih ministrstev in inšpekcijskih organov glede na kategorijo hrane, 

kategoriji hrana in prehranska dopolnila,

kategoriji hrana in zdravila,

posebnosti pri pravicah potrošnikov, povezane z nakupom hrane,

zavajajoče in goljufive prakse na področju hrane.

12.15–12.45 odmor

12.45–14.00 6. sekcija: Varstvo potrošnikovAndrejka Grlić

Teme:

novosti novega Zakona o varstvu potrošnikov eno leto po njegovi uveljavitvi in kako jih uveljavljamo v praksi,

kaj mora narediti kupec in kaj podjetje v primeru reklamacije,

izbirna pravica in roki pri odločanju v postopkih reklamacije,

regresni zahtevek,

kdaj se vključi inšpektor in njegova pooblastila,

napake podjetij pri prvem stiku s potrošnikom – praktični primeri.

14.00–14.30 vprašanja in razprava ter zaključek konference