2. konferenca prava informacijske varnosti

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 6. in 7. september 2021

kpiv.gvzalozba.si

Za udeležence konference Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo, ki bo 5. novembra 2021 potekala v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, velja pri prijavi na 2. konferenco prava informacijske varnosti v organizaciji družbe LEXPERA (GV Založbe) POSEBNA CENA.

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S21003
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Na dogodek so vabljeni novinarji.

 

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 380,00 EUR brez DDV (463,60 EUR z DDV).

Za udeležence konference Informacijska varnost: Zaupanje v človeka in tehnologijo, ki bo 5. novembra 2021 potekala v organizaciji Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, velja pri prijavi na 2. konferenco prava informacijske varnosti v organizaciji družbe LEXPERA (GV Založbe) POSEBNA CENA.

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Kotizacija vključuje ponedeljkovo kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 

Partnerja dogodka

Fakulteta za varnostne vede

Inštitut za kriminologijo

 

Programski odbor

Programski odbor: dr. Blaž Markelj (vodja), dr. Sabina Zgaga Markelj, dr. Bojan Dobovšek, dr. Liljana Selinšek, dr. Bojan Tičar, dr. Aleš Završnik in Alenka Zalar.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Prenočišče

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hotel Slovenija, Portorož

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 

Več informacij

telefon: 01 30 91 816

e-pošta: seminar@gvzalozba.si

Ponedeljek, 6. september

9.30–10.00 sprejem udeležencev
10.00–10.15 otvoritev, uvodni nagovor

10.15–12.15 1. sekcija: Informacijska varnost in mednarodni vplivi
vodji: dr. Bojan Dobovšek in dr. Blaž Markelj
• Krepitev kibernetske odpornosti prek mednarodnega sodelovanja in na podlagi mednarodnih politik kibernetske varnosti: primer EU in Nata, Staša Novak
• Digitalne rešitve držav v boju z epidemijo s covida-19, Mojca Prelesnik
• Specifika digitalnih tehnologij kot ovira regulaciji kibernetske varnosti na nacionalni in mednarodni ravni, dr. Uroš Svete
• Kibernetska varnost – mednarodnopravni okvir in prenos v slovenski pravni red, dr. Petra Ferk
• Pravne dileme odziva na kibernetski incident, Boštjan Špehonja
• Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v razmerah epidemije, Peter Ceferin

12.15–13.00 kosilo

13.00–15.00 2. sekcija: Kazensko pravo in kibernetska varnostvodja: dr. Sabina Zgaga Markelj
• Prepoznava obraza: vidik policije, Robert Praček
• Tehnologija prepoznave obrazov v rokah policije z vidika človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Jernej Lavrenčič
• Razvoj stališč Sodišča EU o hrambi naročniških in prometnih podatkov in dostopu do njih ter njihov pomen za preiskovanje in dokazovanje kaznivih dejanj, dr. Primož Gorkič

15.00–15.15 odmor

15.15–17.15 3. sekcija: Podatkovni pogon in forenzika pametnih vozil
vodja: dr. Lilijana Selinšek
• Pametna vozila in pravo – veliko vprašanj, malo odgovorov, dr. Liljana Selinšek
• Povezana vozila in varstvo osebnih podatkov, mag. Andrej Tomšič
• Digitalna forenzika vozil in uporaba odčitanih podatkov v analizi prometnih nezgod, Jože Škrilec
 
20.00 družabni večerGustinčič in Klepač, show Bruno in Giordano
 
Torek, 7. september

9.00–11.00 4. sekcija: Umetna inteligenca, zasebnost, biometrijavodja: dr. Aleš Završnik
• Varovanje zasebnosti in govorne tehnologije, dr. Simon Dobrišek
• Tehnologija obrazne prepoznave in varstvo osebnih podatkov, Pika Šarf, Lara Dular
• Umetna inteligenca in človeški govor: pravna dimenzija forenzične, klinične in tržne uporabe, Marko Drobnjak

11.00–11.30 odmor

11.30–13.30 5. sekcija: Nadzor in prekrškovno sankcioniranjevodja: dr. Bojan Tičar
• Odgovornost za prekrške s področja informacijske varnosti, dr. Andreja Primec
• E-vdori v e-upravo z vidika zavarovanja dokazov, Gorazd Praprotnik
• Obravnava prekrškov pred prekrškovnim organom, Rafael Viltužnik
• Sodno varstvo – nadaljevanje prekrškovnega postopka v primeru vloženega pravnega sredstva, Suzana Gril

dr. Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
dr. Bojan Dobovšek, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
Staša Novak, svetovalka za kibernetska vprašanja/Counsellor for Cyber Issues, Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri Evropski uniji/Permanent Representation of the Republic of Slovenia to the EU
Mojca Prelesnik, Informacijska pooblaščenka RS
dr. Uroš Svete, Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
dr. Petra Ferk, Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
Boštjan Špehonja, PRO.astec
Peter Ceferin, Smart Com, d. o. o.
dr. Sabina Zgaga Markelj
Robert Praček, kriminalistični svetnik, Nacionalni forenzični laboratorij, Policija
Jernej Lavrenčič, Ustavno sodišče RS
dr. Primož Gorkič, vrhovni sodnik
dr. Liljana Selinšek, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
mag. Andrej Tomšič, namestnik Informacijske pooblaščenke RS
Jože Škrilec, sodni izvedenec za strokovno področje promet, podpodročje digitalna forenzika vozil
dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
dr. Simon Dobrišek, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Pika Šarf, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Lara Dular, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Marko Drobnjak, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
dr. Bojan Tičar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
dr. Andreja Primec, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
Gorazd Praprotnik
Rafael Viltužnik, Policijska uprava Maribor
Suzana Gril, sodnica, pristojna za prekrške iz Ptuja