2. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Lokacija: Hotel Kompas, Bled
Datum: 12. in 13. november 2019

Na Bledu bo 12. in 13. novembra 2019 potekala 2. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Njena osrednja tema bodo spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki naj bi zaživele že prihodnje leto.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je julija 2019 v javno razpravo poslalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novela prinaša pomembne spremembe predvsem glede zagotavljanja dostojne višine pokojnin in tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev, tj. združljivosti dela upokojencev ob hkratnem prejemanju pokojnine. Na konferenci bodo predstavljene predvidene spremembe, na okrogli mizi pa bodo svoje poglede na prenovljeno ureditev pojasnili predstavniki socialnih partnerjev, upokojencev in mladih.

 
http://kpiz.gvzalozba.si/

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S19031
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

O dogodku

Na Bledu bo 12. in 13. novembra 2019 potekala 2. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Njena osrednja tema bodo spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki naj bi zaživele že prihodnje leto.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je julija 2019 v javno razpravo poslalo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Novela prinaša pomembne spremembe predvsem glede zagotavljanja dostojne višine pokojnin in tako imenovanega dvojnega statusa upokojencev, tj. združljivosti dela upokojencev ob hkratnem prejemanju pokojnine. Na konferenci bodo predstavljene predvidene spremembe, na okrogli mizi pa bodo svoje poglede na prenovljeno ureditev pojasnili predstavniki socialnih partnerjev, upokojencev in mladih.

Program ponuja tudi številne druge zanimive teme. Potekala bo razprava o družbenih in ekonomskih razmerah, ki bodo zaznamovale nadaljnji razvoj slovenskega sistema pokojninskega zavarovanja. Predstavljen bo vpliv sodne prakse na razlago določb ZPIZ-2. Obravnavani bodo izzivi zdravstvenega zavarovanja, ki v marsikaterem pogledu pomembno vplivajo na bodoče spremembe pokojninskega zavarovanja. Razpravljali bomo še o dodatnih oblikah socialnih zavarovanj ter o njihovem pomenu in vlogi pri zagotavljanju ustrezne socialne varnosti posameznikov.

Za udeležence bo zelo koristna tudi posebna tema, kjer se bodo seznanili s tem, kako komunicirati s težavnimi sogovorniki.

Široko paleto bogatih tem pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja bodo predstavili najuglednejši strokovnjaki s tega področja. Udeležencem bodo ponudili širši vpogled v delovanje sistema ter nakazali smer morebitnih prihodnjih rešitev na področju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Konferenca je tako namenjena vsem posameznikom, ki želijo poglobiti znanje na tem področju in se seznaniti s prihajajočimi rešitvami. 

Kotizacija

Kotizacija znaša 320,00 EUR + DDV. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.

 

Najbližje prenočišče:

Hotel Kompas, Bled

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Torek, 12. november
 
8.45–9.30   Sprejem udeležencev
 
9.30–10.00   Otvoritveni govormag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 
10.00–12.15   1. sekcija: POGLED V PRIHODNOST> Vprašanje socialne solidarnosti z vidika različnih generacij in zagotavljanje medgeneracijske enakosti, dr. Andraž Rangus> Kako na vzdržen način urediti vprašanje staranja prebivalstva, dr. Jože Sambt> Izzivi financiranja socialnih zavarovanj v prihodnosti – pri čem so težave, dr. Boris Majcen> Trg dela, staranje in prihodnji izzivi, dr. Alenka Kajzer
Razprava
 
12.15–13.15   Kosilo
 
13.15–15.30   2. sekcija: POKOJNINSKO ZAVAROVANJE V LETU 2019 IN V PRIHODNJE> Nabor ukrepov na trgu dela ter v okviru pokojninskega in davčnega sistema za zagotovitev dostojnih pokojnin in vzdržnosti sistema, Tilen Božič> Stanje pokojninskega sistema in predlogi sprememb (odmerni odstotek, dvojni status, zvišanje starosti), Marijan Papež> Odziv delodajalcev, sindikatov, ZDUS in mladih na predlagane spremembe, Aljoša Čeč, Dušan Bavec, Janez Sušnik, Sara Bagari
Razprava
 
15.30–15.45   Odmor
 
15.45–17.30   3. sekcija: SODNA PRAKSA NA PODROČJU POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA> Izvajanje zavarovanja v povezavi s sodno prakso z vidika zavoda, mag. Tatjana Strmljan> Socialni spori z vidika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Ana Jaklič> Vpliv sodne prakse Vrhovnega sodišča RS na razvoj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji, mag. Irena Žagar> Človekova pravica do pokojnine, dr. Etelka Korpič Horvat
Razprava
 
Sreda 13. november
 
9.00–9.30   Uvodni govorZdravstveno zavarovanje: izzivi staranja prebivalstva, dr. Grega Strban
 
9.30–12.30   4. sekcija: ZAČASNA IN TRAJNA NEZMOŽNOST ZA DELO IN IZZIVI ZAGOTAVLJANJA USTREZNE SOCIALNE VARNOSTI> Stanje v sistemu zdravstvenega zavarovanja in potrebne spremembe, Marjan Sušelj> Stanje v sistemu invalidskega zavarovanja, Marijan Papež
 
10.30–10.50    Odmor
> Izzivi prenove invalidskega zavarovanja v Sloveniji: primerjalnopravni pogled, mag. Mitja Žiher> Izvedenstvo pri socialnih zavarovanjih v Sloveniji in možnost povezovanja, mag. Dean Premik> Začasna nezmožnost za delo in potrebne spremembe, Nataša Vrhkar, dr. med.> Trajna nezmožnost za delo in potrebne spremembe, Tanja Jordan, dr. med.
Razprava
 
12.30–13.30   Kosilo
 
13.30–15.00   5. sekcija: KOMUNICIRANJE S TEŽAVNIMI SOGOVORNIKI, Majda Šavko
 
15.00–16.15   6. sekcija: POMEN DODATNIH OBLIK ZAVAROVANJA IN ZAVAROVALNIŠKIH PRODUKTOV ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI V STAROSTI> Kam naj se usmeri razvoj dodatnega pokojninskega zavarovanja in kako je poskrbljeno za javne uslužbence v Sloveniji: ali so premije zadostne, Borut Jamnik> Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – izvajanje v praksi in izzivi za prihodnost, Matjaž Trontelj
Razprava

16.15–16.30   Sklepne misli in zaključek