16. Dnevi prekrškovnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 21. in 22. junij 2021

dpp.gvzalozba.si

Udeleženci dosedanjih dnevov prekrškovnega prava, ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!

Z DDV: 488,00 
Brez DDV: 400,00 

Šifra: S21002
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 400,00 EUR (488,00 EUR z DDV).

Udeleženci dosedanjih dnevov prekrškovnega prava, ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!
Kotizacija za udeležence dosedanjih dnevov znaša 320,00 EUR (390,40 EUR z DDV).

Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja. Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik


Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Prenočišče

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.


Sponzorja

TERRANOVA


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 21. junij

9.00–9.30 sprejem udeležencev

9.30–12.00 1. sekcija: Smiselna uporaba predpisov v hitrem postopku o prekrškuvodja: Suzana Gril
• Uporaba določb rednega sodnega postopka v hitrem postopku o prekršku, Suzana Gril
• Institut vrnitve v prejšnje stanje v prekrškovnih postopkih in razveljavitev klavzule pravnomočnosti, Klavdija Prah
• Vročanje v prekrškovnih zadevah v okviru mednarodne pravne pomoči (novosti, pravne podlage in praksa), Jožica Pongrac
• Vročanje po ZUP s stališča sodne prakse, Mojca Medved Ladinek

12.00–13.00 kosilo

13.00–16.00 2. sekcija: Prekrškovno sankcioniranje v času epidemije vodja: dr. Miha Šepec
• Omejevanja ustavnih pravic s prekrškovno represijo in ustavna sprejemljivost aktualnih ukrepov za zajezitev epidemije, dr. Miha Šepec
• Postopek o prekršku v času epidemije – odprta vprašanja, Hinko Jenull
• Prekrški v času epidemije – pogled odvetnika, Andrej Krašek
• Prekrški v času epidemije v sodni praksi, mag. Petra Čas in mag. Nuša Orel

16.00–16.15 odmor

16.15–18.15 3. sekcija: Učinkovitost sankcij za prekrške vodja: Rafael Viltužnik
• Postopki izvršbe nedavčnih terjatev s poudarkom na izterjavi policijskih glob ter izkušnje pri podajanju predlogov za nadomestni zapor, mag. Marko Horvat
• Sorazmernost pri predpisovanju in izrekanju glob, dr. Katja Filipčič
• Spremembe kazni na področju cestnega prometa - v pričakovanju, Rafael Viltužnik

18.15–18.30 odmor

18.30 Posebna tema: Kako v aktualnih razmerah ohraniti mirno kri, Ivanka Jerman

Torek, 22. junij

9.00–11.00 4. sekcija: Nekatera ustavnopravna vprašanja prekrškovnega pravavodja: dr. Sabina Zgaga Markelj
• Pravna sredstva v hitrem prekrškovnem postopku, dr. Eneja Drobež
• Odvzem predmetov, ki niso storilčeva last, v prekrškovnem postopku, mag. Karin Merc
• Pravni interes za izpodbijanje na epidemijo vezanih predpisov s pobudo, dr. Sabina Zgaga Markelj

11.00–11.15 odmor

11.15–13.15 5. sekcija: Izbrana vprašanja prekrškovnega pravavodja: dr. Liljana Selinšek
• Spregled podzakonskega predpisa v postopku pred prekrškovnim organom, mag. Luka Vavken
• Odgovornost za prekršek in svoboda izražanja, dr. Miha Šošić
• Ekskulpacijski razlogi za pravne osebe po ZP-1, dr. Liljana Selinšek