15. strokovno srečanje Aktualna vprašanja insolvenčnega prava

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 26. in 27. september 2024

Z DDV: 622,20 
Brez DDV: 510,00 

Na zalogi

Udeleženci * 

Z DDV: 622,20 
Brez DDV: 510,00 

Šifra: S24037
Vrsta artikla: seminar

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 510,00 EUR + DDV (622,20 EUR z DDV). Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

 

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najpozneje tri dni pred začetkom dogodka. Če je odjava poslana dva dneva pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30 % kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100 % kotizacije.

 

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si
• po telefonu: 01 30 91 816

Programski vodja: dr. Jaka Cepec

Četrtek, 26. september

9.30–10.00 sprejem udeležencev

10.00–12.30 1. sekcija

Možnosti oblikovanja razredov upnikov v postopkih finančnega prestrukturiranja s poudarkom na položaju zavarovanih upnikov, Urh Šuštar

Finančno prestrukturiranje in računovodski izkazi, dr. Barbara Mörec

Izbrana vprašanja finančnega prestrukturiranja – praktična analiza izbranih položajev, dr. Jaka Cepec

12.30–13.30 kosilo

13.30–15.15 2. sekcija

Samostojni podjetnik in poroštvu podobna izjava, zaščita fizične osebe (potrošnika) pri dajanju poroštva ali drugih oblik zavarovanja za poslovne namene, dr. Matija Damjan

Ipso facto klavzula in bančni posli, Masha Korošec

Forum shopping v insolvenčnem pravu – praktične možnosti in izzivi, dr. Jaka Cepec

15.15–15.30 odmor

15.30–16.45 3. sekcija

Vpliv stečajnega postopka na začetek in tek upravnih postopkov, dr. Erik Kerševan

Postopek zaradi insolventnosti nad dolžnikom, ki ga bremenijo okoljske obveznosti, dr. Jaka Cepec

16.45–17.00 odmor

17.00–18:00

Ko pravo sreča človeško naravo – spoznanja vedenjske ekonomije in njihov pomen za pravnike, dr. Mojca Mihelj Plesničar

Petek, 27. september

9.00–11.00 4. sekcija

Aktualna sodna praksa s področja postopkov zaradi insolventnosti, Mateja Levstek

Sodna praksa Sodišča EU s področja Direktive o preventivnem prestrukturiranju, Lana Gotvan

11.00–11.15 odmor

11.15–12.30 5. sekcija: Osebni stečaj in izvršba

Postopki osebnega stečaja in odpusta obveznosti – prve izkušnje po uveljavitvi novele ZFPPIPP-H, Maja Lajevec

Vpliv stečaja v postopku izvršbe – novejša sodna praksa, Elizabeta Žgajnar

dr. Jaka Cepec, izredni profesor, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

dr. Matija Damjan, izredni profesor, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Lana Gotvan, asistentka, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik

Masha Korošec, asistentka, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Maja Lajevec, samostojna pravna svetovalka

Mateja Levstek, višja sodnica

dr. Mojca Mihelj Plesničar, izredna profesorica, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

dr. Barbara Mörec, izredna profesorica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

Urh Šuštar, LL.M. (Cambridge), Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Elizabeta Žgajnar, višja sodnica