14. Dnevi prekrškovnega prava

Lokacija: GH Bernardin, Portorož
Datum: 14. in 15. maj 2019

Z DDV: 439,20 
Brez DDV: 360,00 

Šifra: S19015
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

V Portorožu bodo 14. in 15. maja 14. dnevi prekrškovnega prava, osrednje strokovno posvetovanje pravnikov in drugih strokovnjakov s področja prekrškov.

Rezervirajte si čas in zagotovite prostor!

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 360,00 EUR brez DDV (439,20 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.
Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.

Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

torek, 14. maj
 
9.30–10.00 sprejem udeležencev
10.00–10.15 otvoritev, uvodni nagovor dr. Zvonko Fišer
10.15–12.15 1. SEKCIJA > IZBRANE TEMEvodja: dr. Sabina Zgaga Markelj > Evropski preiskovalni nalog, Andreja Lang > Predstavitev začasnih odredb v postopku pred Ustavnim sodiščem v prekrškovnih zadevah, dr. Sabina Zgaga Markelj > Posebne določbe za prekrške, storjene z motornimi vozili, registriranimi v drugih državah članicah Evropske unije, Igor Kovačič
12.15–13.00 kosilo
13.00–15.00 2. SEKCIJA > SODOBNI STANDARDI PREKRŠKOVNIH POSTOPKOVvodja: mag. Luka Vavken> Kdaj in kako se lahko v prekrškovnem pravu uporabijo dokazi iz drugih postopkov (kazenskega, civilnega, inšpekcijskega in drugih), dr. Liljana Selinšek> Višanje standardov prekrškovnih postopkov, mag. Luka Vavken> Prepoved ponovnega sojenja o isti stvari – razmerje med kazenskim in prekrškovnim postopkom, dr. Miha Šepec
15.00–15.30 odmor
15.30–17.30 3. SEKCIJA > PIJAN VOZNIK = SMRT NA CESTIvodja: Rafael Viltužnik> Forenzično-toksikološka vprašanja, povezana z alkoholom v cestnem prometu, dr. Majda Zorec Karlovšek> Alkohol kot dejavnik tveganja v cestnem prometu, mag. Ivan Kapun> Živimo Vizijo NIČ, Anja Žurga

sreda, 15. maj
 
9.00–11.00 4. SEKCIJA > IZ PRAKSE ZA PRAKSOvodja: Suzana Gril> Odgovornost lastnika vozila po 8. členu ZPRCP v praksi, Darija Škobarne> Digitalna forenzika v policiji, Iztok Pirš> Izzivi hitrega postopka, Suzana Gril
11.00–11.30 odmor
11.30–13.00 POSEBNA TEMA > EMOCIONALNA INTELIGENCA IN STRANKA V POSTOPKUpredavatelj: Miran MoranoOdzivi strank v postopku so lahko zelo različni, vse od skesanosti do agresivnosti. Uradna oseba pa je »samo« človek in se v napetih situacijah tako kot vsi odzove čustveno – najpogosteje z zaskrbljenostjo, prepričanostjo ali strahom. Sinergija čustev stranke in čustev uradne osebe vodi v konflikt. Posledice pa najbolj občutijo družinski člani.Predavanje bo udeležence spodbudilo k premisleku o svojih dosedanjih odzivih v napetih situacijah, o možnostih večjega nadzora nad dogajanjem ter o ublažitvi stresa in slabe volje.Vsebine:

- možni odzivi strank v postopku
- najpogostejši prekršek uradne osebe: zanemarjanje lastnih čustev
- drugi najpogostejši prekršek uradne osebe: zanemarjanje strankinih čustev
- tretji najpogostejši prekršek uradne osebe: neučinkovita komunikacija s stranko
- IQ (inteligenčni količnik) in čustva
- EQ (količnik emocionalne inteligence) in čustva
- empatično poslušanje
- asertivna komunikacija
- kaj storiti po konfliktu