13. dnevi prekrškovnega prava

Lokacija: Hotel Kompas, Bled
Datum: 17. in 18. maj 2018

Z DDV: 312,32 
Brez DDV: 256,00 

Šifra: S18018
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Na Bledu bodo 17. in 18. maja 13. dnevi prekrškovnega prava, osrednje strokovno posvetovanje pravnikov in drugih strokovnjakov s področja prekrškov.

Rezervirajte si čas in zagotovite prostor!


 

Ugodnost

Udeleženci dosedanjih  dnevov prekrškovnega prava ne prezrite – za vas velja 20-odstotni popust!


 

Kotizacija

Kotizacija za udeležence dosedanjih dnevov znaša 256,00 EUR (312,32 EUR z DDV), drugače pa 320,00 EUR (390,40 EUR z DDV). Kotizacija vključuje četrtkovo kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli pri recepciji srečanja.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

ZbornikPlačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.
Najbližje prenočišče: Hotel Kompas, Bled.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

Četrtek, 17. maj
 
9.30–10.00 sprejem udeležencev
10.00–10.15 otvoritev, uvodni nagovor, Hinko Jenull, Vrhovno državno tožilstvo RS
10.15–12.15 1. sekcija: Ko sta si napoti kaznivo dejanje in prekršek, vodja: dr. Zvonko Fišer
Ko sta si napoti kaznivo dejanje in prekršek, dr. Zvonko Fišer, Vrhovno državno tožilstvo RS
Kako se izogniti kršitvi načela ne bis in idem, Janja Potisk, Vrhovno državno tožilstvo RS
»Idem« v luči sodne prakse, Marko Justin, Vrhovno sodišče RS
 
12.15–13.00 kosilo
 
13.00–15.00 2. sekcija: Resnica v prekrškovnem pravu, vodja: mag. Luka Vavken
Načelo materialne resnice v prekrškovnem postopku, mag. Luka Vavken, Vrhovno sodišče RS
Prekrški na področju varstva osebnih podatkov pred uveljavitvijo Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in po njej, Jože Bogataj, Informacijski pooblaščenec RS
Nedovoljenost ustavne pritožbe v zadevah prekrškov – ali je trenutna ureditev ustrezna, dr. Miha Šošić, odvetnik
In vino veritas – pogled specialista družinske medicine, Andrej Divjak, dr. med., spec.
 
15.00–15.30 odmor
15.30–17.30 3. sekcija: Prekrškovna politika države in občin na primeru prostorskih zadev, vodja: mag. Bećir Kečanović
Ključni izzivi prostorske zakonodaje pri prenosu prekrškovnih in inšpekcijskih pooblastil z državnih na občinske organe, Tatjana Bernik, Občina Škofja Loka
Prenos pooblastil prekrškovnega odločanja z inšpekcij na policijo, Benjamin Franca, Policija RS
Zakriti problemi okoljske varnosti in varnosti pri delu, dr. Metoda Dodič Fikfak, Klinični inštitut za medicino dela prometa in športa
Prekrškovna politika in uporabna prostorska etika: skupna odgovornost za vrednoto prostora – predstavitev integriranega modela, mag. Bećir Kečanović, Inštitut za razvoj vključujoče družbe
Moderirana delavnica: Kaj bi priporočili državi in občinam, da bi bila prekrškovna politika pri zaščiti skupnih vrednot z urejanjem prekrškov, organizaciji upravnega (inšpekcijskega, redarskega, policijskega itd.) nadzora in sankcioniranju kršitev preglednejša, učinkovitejša in odgovornejša

 
 
Petek, 18. maj
9.00–11.00 4. sekcija: Izbrane teme (hitrega) postopka o prekršku, vodja: Suzana Gril
Pravna sredstva v hitrem postopku, Suzana Gril, Okrajno sodišče na Ptuju
Zahtevki kršiteljev v prekrškovnem postopku, mag. Urška Nastran, Upravna enota Ljubljana
Zaseg in odvzem predmetov, dr. Sabina Zgaga, Ustavno sodišče RS
 
11.00–11.30 odmor
11.30–13.30 5. sekcija: Aktualna vprašanja cestnega prometa, vodja: Rafael Viltužnik
Elektronski cestninski sistem za tovorna vozila nad 3.500 kg največje dovoljene mase, Dean Polc, DARS, d. d.
Implementacija Direktive (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, Alojz Habič, Ministrstvo za infrastrukturo
Prekrškovni postopek na podlagi ugotovitev nadzornika parkirišča, Rafael Viltužnik, univ. dipl. prav.