12. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 17. in 18. september 2020

dszp.gvzalozba.si

Če bi septembra zaradi izrednih razmer veljala omejitev zbiranj, bo srečanje izvedeno v spletni obliki.

Z DDV: 463,60 
Brez DDV: 380,00 

Šifra: S20044
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Aktualne teme > Sodna praksa > Vrhunski strokovnjaki

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 380,00 EUR brez DDV (463,60 EUR z DDV). Kotizacija vključuje tudi osvežilne pijače med odmori.  Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.


Lokacija

Hotel Slon, Ljubljana

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Četrtek, 17. september
 
9.00–9.30 sprejem udeležencev
 
9.30–12.30 1. sekcijaNEPREMIČNINA JE VPISANA V ZEMLJIŠKO KNJIGO; ALI JE TOREJ VSE V NAJLEPŠEM REDU?vodja: mag. Marijana Vugrin• Ali je moja nepremičnina legalna, Aleksandra Velkovrh• Urejanje podatkov v katastrih in njihov vpliv na vrednost nepremičnine, mag. Marijana Vugrin• Notarjeva vloga pri nakupu nepremičnine, Polona Pavlin Bohinc• Pravice in pravna dejstva, ki omejujejo lastninsko pravico na nepremičnini, Helena Brne
 
12.30–13.30 odmor
 
13.30–16.30 2. sekcijaAKTUALNA VPRAŠANJA, KI SE POSTAVLJAJO OB NOVELI SPZ-Bvodja: dr. Matjaž Tratnik• Pregled sprememb novele SPZ-B, dr. Matjaž Tratnik• Vpliv novele SPZ-B na ureditev etažne lastnine, dr. Miha Juhart• Stavbna pravica, dr. Matjaž Tratnik• Neposestna zastavna pravica, Miha Verčko
 
Petek, 18. september
 
9.00–12.00 3. sekcijaKAKŠNE SPREMEMBE NA PODROČJE ZEMLJIŠKE ADMINISTRACIJE IN UREJANJE PROSTORA PRINAŠAJO REZULTATI PROJEKTA E-PROSTORvodja: mag. Tomaž Černe• Izboljšava podatkov zemljiškega katastra in zajem pripadajočih zemljišč stavb, Matjaž Grilc• E-graditev in e-plan, Jurij Mlinar• Kakšno smer razvoja področja zemljiške administracije narekuje projekt e-prostor, mag. Tomaž Černe