11. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 6. in 7. junij 2019

Z DDV: 414,80 
Brez DDV: 340,00 

Šifra: S19016
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 340,00 EUR brez DDV (414,80 EUR z DDV). Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.
Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 


Lokacija

Hotel Slon, Ljubljana

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

četrtek, 6. junij

9.00–9.30 sprejem udeležencev
9.30–11.30 1. sekcija KUPUJEM NEPREMIČNINO, KJE ME ČAKAJO PASTI?vodja: mag. Marijana Vugrin
• Nelegalne in neskladne gradnje (92. in 93. člen Gradbenega zakona), Aleksandra Velkovrh• Evidentiranje stavb – ali nelegalne in neskladne gradnje vpisujemo v katastre?, mag. Marijana Vugrin• Vpliv določil 93. in 94. člena Gradbenega zakona na delo notarja, Polona Pavlin Bohinc• Nelegalne in neskladne gradnje – vpisi v zemljiško knjigo, Helena Brne
11.30–12.00 odmor
12.00–14.00 2. sekcija AKTUALNA VPRAŠANJA STVARNEGA IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVAvodja: dr. Matjaž Tratnik
• Analiza najnovejše sodne prakse na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega prava, dr. Matjaž Tratnik• Zavezovalni in razpolagalni posel insolventnega dolžnika, dr. Miha Šlamberger• Skupno premoženje zakoncev v osebnem stečaju, dr. Damjan Orož
14.00–14.15 odmor
14.15–16.15 3. sekcija PROSTORSKI UKREPI IN ZEMLJIŠKA KNJIGAvodja: mag. Mojca Štritof Brus
• Pregled ukrepov zemljiške politike v ZUreP-2, mag. Mojca Štritof Brus• Namen in učinek komasacijskih postopkov na zapise v zemljiški knjigi, Miha Remžgar• Namen in učinek zaznamovanja začasnih ukrepov za zavarovanje prostorskega načrtovanja v zemljiški knjigi, Miha Kač• Postopki razlastitve in omejitev lastninske pravice ter zemljiška knjiga, mag. Mojca Štritof Brus

petek, 7. junij

9.00–11.00 4. sekcija STAVBNA PRAVICA IN JAVNI INTERESvodja: dr. Matija Damjan
• Uporaba stavbne pravice za ureditev položaja obstoječih objektov na javnih zemljiščih, dr. Matija Damjan• Stavbna pravica kot posebna pravica uporabe v lokalni skupnosti, dr. Bruna Žuber• Nadomestilo ob ustanovitvi in prenehanju stavbne pravice, Petra Starič
11.00–11.30 odmor
11.30–13.30 5. sekcija SOLASTNINAvodja: dr. Miha Juhart
• Upravljanje solastnine, dr. Miha Juhart• Delitev solastnine, dr. Ana Javh• Upravljanje solastnine agrarnih skupnosti, Andrej Hafner
13.30–14.00 odmor
14.00–16.00 6. sekcija REFORMA DAJATEV NA NEPREMIČNINE V SLOVENIJIvodja: mag. Tomaž Černe
• Ključne lastnosti in pomanjkljivosti sistema NUSZ, Marko Novak• Ključna pravna vprašanja množičnega vrednotenja nepremičnin po ZMVN-1, Franci Gerbec• Lastnosti evidenc s podatki o zemljiščih, ki so in bodo podlaga za vrednotenje in obdavčenje nepremičnin, mag. Tomaž Černe