10. Dnevi stvarnega in zemljiškoknjižnega prava

Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana
Datum: 5. in 6. junij 2018

Z DDV: 353,80 
Brez DDV: 290,00 

Šifra: S18019
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 290,00 EUR + DDV. Dogodek je vključen v naročnino na storitev IUS-INFO Profesionalni paket +.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik 

Kotizacija vključuje osvežilne pijače med odmori.Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

Torek, 5. junij
9.00–9.30 sprejem udeležencev
9.30–11.30 1. sekcijaKAKO PODATKI V JAVNIH NEPREMIČNINSKIH EVIDENCAH VPLIVAJO NA VREDNOST NEPREMIČNINEVodja: mag. Marijana Vugrin• Drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin v Sloveniji – ZMVN-1Andrej Glavica, Urad za množično vrednotenje nepremičnin pri Geodetski upravi RS• Kaj vse se je spremenilo v javnih nepremičninskih evidencah zaradi novele ZEN-Amag. Marijana Vugrin, Digi data, d. o. o.
11.30–12.00 odmor
12.00–15.00 2. sekcija(NE)POVEZANOST ZEMLJIŠČA IN OBJEKTAVodja: dr. Matija Damjan• Pogodbene podlage za gradnjo na tujem zemljiščudr. Matija Damjan, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani• Pogodba o ustanovitvi stavbne praviceBojan Brežan, Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji• Lastninska pravica na infrastrukturnih omrežjihMarko Frantar, Odvetniška pisarna Schönherr – podružnica v Sloveniji• Lastninska pravica na predmetih, najdenih v zemlji ali vodiJurij Švajncer, Višje sodišče v Ljubljani

Sreda, 6. junij
9.00–12.00 3. sekcijaAKTUALNA VPRAŠANJA STVARNEGA IN ZEMLJIŠKOKNJIŽNEGA PRAVAVodja: dr. Matjaž Tratnik• Analiza novejše sodne prakse na področju stvarnega in zemljiškoknjižnega pravadr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta v Mariboru• Zastava za tuj dolg – aktualna vprašanja v insolvenčnem postopkuIztok Ščernjavič, Odvetniška pisarna Ščernjavič• Uveljavljanje stvarnopravnih zahtevkov v izvršilnih postopkih po zadevi Vaskrsić proti Slovenijimag. Damjan Orož, Višje sodišče v Ljubljani
12.00–12.30 odmor
12.30–15.30 4. sekcija O NOVI PROSTORSKI IN GRADBENI ZAKONODAJI Vodja: mag. Tomaž Černe • Ukrepi zemljiške politike po ZUreP 2 mag. Tomaž Černe, IGEA, d.o.o. • Komasacija stavbnih zemljišč po ZUreP 2 Andrej Hudoklin, Domplan, d. d. • Legalizacija objektov po GZ Aleksandra Velkovrh