1. konferenca pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Lokacija: Hotel Kompas Bled
Datum: 8. in 9. november 2018

Eden od razlogov za pokojninsko reformo z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 2012 je bila potreba po vzpostavitvi finančno stabilnega pokojninskega sistema ter hkrati s tem po zagotovitvi ustrezne socialne varnosti sedanjim in prihajajočim generacijam upokojencev. Pet let po uveljavitvi zakona v praksi je že primeren čas za pregled izvajanja te oblike socialnega zavarovanja in za oceno, ali je veljavni sistem še kos izzivom prihodnosti.
Konferenca je namenjena vsem, ki jih zanimajo učinki določb ZPIZ-2 v praksi in ki želijo poglobiti znanje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, udeleženci pa bodo lahko tudi prispevali k debati o prihodnjem razvoju slovenskega pokojninskega sistema.
Program konference je zasnovan tako, da bo zagotovila široko razpravo o družbenoekonomskih razmerah, v katerih je trenutno slovenski pokojninski sistem, in nakazala možno smer njegovega nadaljnjega razvoja. Rešitve reforme ZPIZ-2 bodo predstavljene s stališča zakonskih določb, dejanskega izvajanja in odločitev sodišč v posameznih primerih, vsaka sekcija posebej pa bo ponudila tudi široko možnost razprave o rešitvah, predlaganih v Beli knjigi o pokojninah iz leta 2016.
Predavanja bodo udeležencem ponudila vpogled v delovanje sistema, na njih pa se bodo dotaknili tudi možnih prihodnjih rešitev na področju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in s tem nakazali možne smernice nadaljnjega razvoja.

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S18010
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Kotizacija

Kotizacija znaša 320,00 EUR + DDV.  Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Dogodek je vključen v naročnino na storitev IUS-INFO Profesionalni paket + in Premium paket.

Udeleženci prejmete zbornik, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN LEXPERA d. o. o., odprt pri odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali  faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.

 Prenočišča

Udeleženci sami poskrbite za rezervacijo hotela in plačate stroške prenočitve.

 Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816 

Četrtek, 8. november
 
9.00–9.30 Sprejem udeležencev
 
9.30–10.00 otvoritev in uvodni nagovor
Marijan Papež in Janez Sušnik
 
10.00–13.00 Uvodna sekcija
vodja dr. Andraž Rangus
dr. Jože Sambt: Medgeneracijski transferji in dolgoročna javnofinančna vzdržnost: primerjava Slovenije z drugimi državami članicami EU
Marijan Papež: Kje se nahaja slovenski pokojninski sistem
dr. Andraž Rangus: Demografski izzivi in digitalizacija – kako je slovenski pokojninski sistem pripravljen na prihodnje izzive
dr. Boris Majcen: Učinki različnih ukrepov na prihodnjo finančno stabilnost in primerno višino pravic v slovenskem pokojninskem sistemu
Razprava
 
13.00–14.00 odmor
 
14.00–15.30 1. sekcija
Kdo, kdaj in kako se vključi v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja vodja mag. David Klarič
Irena Štrumbelj Trontelj, Mojca Uhan, mag. David Klarič: Zavarovanci, pokojninska doba, matična evidenca in dolžnost obveščanja, zagotavljanje sredstev
Razprava
 
15.30–15.45 odmor
 
15.45–17.45 2. sekcija
Zagotavljanje varne starosti posameznikom vodja Marijan Papež
Jože Kuhelj, Marijan Papež: Pridobitev in odmera pravic iz obveznega zavarovanja
Razprava
 

 
Petek 9. november
 
9.00–9.30 dr. Grega Strban: Pristojnosti EU na področju pokojnin in njihov odraz v nacionalnih pokojninskih zavarovanjih 
 
9.30–11.30 3. sekcija
Varstvo v primeru zmanjšanja ali izgube delazmožnosti
vodja mag. Mitja Žiher
mag. Mitja Žiher, mag. Dean Premik , Peter Šalej, Marijan Papež: Pridobitev in odmera pravic iz invalidskega zavarovanja
Razprava
 
11.30–11.45 odmor
 
11.45–13.00 4. sekcija
Varstvo delavcev, ki opravljajo težka in zdravju škodljiva dela
vodja dr. Andraž Rangus
dr. Andraž Rangus, Irena Štrumbelj Trontelj, Matjaž Musil: Poklicno zavarovanje
Razprava
 
13.00–13.15 odmor

13.15–14.30 5. sekcija
Zagotavljanje dodatne varnosti dohodka v času upokojitvevodja dr. Andraž Rangus
dr. Andraž Rangus, Karmen Dietner: Dodatno zavarovanje
Razprava
Sklepne misli in zaključek