1. FinD-INFO dnevi

Lokacija: Hotel Slovenija, Portorož
Datum: 14. in 15. junij 2021

V sodelovanju s in s podporo
 

 
  
 

 
Posebna cena za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO: 240,00 EUR + DDV.

 
www.findinfodnevi.si

Z DDV: 488,00 
Brez DDV: 400,00 

Šifra: S21011
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Davki • finance • kontroling • računovodstvo


Kotizacija

Kotizacija vključuje gradivo in znaša 400,00 EUR brez DDV (488,00 EUR z DDV). Posebna cena za naročnike portalov FinD-INFO in IUS-INFO: 240,00 EUR + DDV. Kotizacija vključuje kosilo in osvežilne pijače med odmori. Potrdilo o udeležbi boste lahko prevzeli na recepciji dogodka. Dogodek je vključen v ponudbo paketov družbe Lexpera, ki vsebujejo izobraževanja.

Udeleženci prejmete zbornik referatov, v katerem bodo objavljeni pravočasno oddani referati.

Zbornik

 

Plačilo

Po prejemu prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku na IBAN Lexpera d. o. o., odprt pri Addiko Bank, d. d., številka: SI56 3300 0000 1619 988. Sklicna številka bo navedena na računu.


Pokrovitelj

AJPES


Odjave

Odjava od dogodka mora biti poslana po elektronski pošti ali faksu, najkasneje tri dni pred začetkom dogodka. V primeru, da je objava poslana dva dni pred dogodkom, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 30% kotizacije. V primeru odjave na zadnji dan pred dogodkom ali v primeru neudeležbe, nosilec udeležencu zaračuna stroške odjave v višini 100% kotizacije.


Sponzorja

TERRANOVA


Informacije

• po elektronski pošti: seminar@gvzalozba.si

• po telefonu: 01 30 91 816

Ponedeljek, 14. junij

8.30–9.00 sprejem udeležencev
9.00–9.10 otvoritev 

9.10–11.10 1. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – procesni del
vodja: Uroš Čop
• Pravna narava aktov v davčnih postopkih med teorijo in prakso, dr. Polonca Kovač
• Postopek ugotavljanja davčne zlorabe po četrtem odstavku 74. člena ZDavP-2, Uroš Čop
• Odmera davka od nenapovedanih dohodkov po 68.a členu Zakona o davčnem postopku, dr. Erik Kerševan

11.10–11.30 odmor

11.30–13.30 2. sekcija: Aktualna vprašanja davčnega prava – materialni del
vodja: mag. Janja Ovsenik
• Okvir notranjih davčnih kontrol na primeru transfernih cen – od tveganja do priložnosti, mag. Janja Ovsenik, Lucijan Klemenčič
• Priporočila OECD v zvezi s transfernimi cenami in pandemijo, Danuška Bobek Gospodarič
• Transfer pricing perspective of financial transactions – opportunities landscape, Stefano Rossi (predstavitev v angleščini)

13.30–14.30 kosilo

14.30–16.30 3. sekcija: Digitalizacija in finance
vodja: mag. Mojca Kunšek
• Prihodnost na področju plačil, Simon Anko
• Od četrte direktive AML do novega reformnega paketa – izkušnje in prihodnji razvoj področja preprečevanja pranja denarja, Branka Glojnarič
• Z digitalnim pristopom do lažjega obvladovanja likvidnosti, mag. Mojca Kunšek

16.30–16.45 odmor

16.45 okrogla miza: Transferne cene v povezavi z ukrepi v času epidemije
vodja: mag. Janja Ovsenik
sodelujejo: Stefano Rossi, Jani Živko, Brigita Žunič, Archibald Kremser

Družabni večer
18.30 sprejem
19.00 družabni večer

Torek, 15. junij
 
10.00–12.00 4. sekcija: Aktualna vprašanja z računovodskega področja
vodja: mag. Saša Jerman
• Računovodska obravnava in razkritja državnih podpor po MSRP in SRS, mag. Saša Jerman
• Pomembnost preveritve dobe koristnosti opredmetenih osnovnih sredstev za pošten prikaz poslovnega izida, mag. Darinka Kamenšek
• Spremembe najemnih pogodb v trenutnih razmerah, Maruša Hauptman

12.00–12.30 odmor

12.30–14.30 5. sekcija: Priložnosti kontrolinga v času negotovosti in digitalizacije
vodja: mag. Iztok Pustatičnik
• Razvoj kontrolinga v slovenskih podjetjih, dr. Marko Hočevar
• Povezovanje kontrolinga s sodobnim konceptom upravljanja oskrbne verige (supply chain management), mag. Iztok Pustatičnik
• Sodobna orodja kontrolinga v bankah, mag. Luka Kocina
• Digitalna transformacija, Andrej Lapajne