Dnevi davkov, računovodstva in poslovnih informacij

Lokacija: GH Union, Ljubljana
Datum: četrtek, 4. februar in petek, 5. februar 2016

Z DDV: 390,40 
Brez DDV: 320,00 

Šifra: S16003
Vrsta artikla: seminar
Kategorija:

Naši svetovalci bodo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja (po telefonu vsak delavnik med 8. in 12. uro ter 13. in 16. uro).
Knjige: +38613091820 ali prodaja@gvzalozba.si
Revije: +38613091821 ali goca.vujovic@gvzalozba.si
Dogodki: +38613091816 ali seminar@gvzalozba.si

Na Dnevih se boste seznanili z:

1 Preoblikovanje družb in davčne posledice

• Po pravni opredelitvi posla nujna še davčna opredelitev
• Nekatere transakcije so davčno nevtralne

2 Ocenjevalci vrednosti podjetij v različnih postopkih
• Prostovoljne in zakonsko zahtevane cenitve za namene prodaje, združitev in oddelitev
• Ocenjevanja za davčne namene
• Insolvenčni postopki in vloga ocenjevalca

3 Računovodenje in revizija, vključno z zadnjimi spremembami ZGD-1I
• Računovodenje vključuje ocene po pošteni vrednosti
• V letnih poročilih (skoraj) vse  informacije o preoblikovanjih
• Spremembe v letu 2016

4 Davčne blagajne in Zakon o davčnem potrjevanju računov
• Vzroki uvedbe davčnih blagajn kot ukrep proti sivi ekonomiji
• Postopkovni pregled uvajanja davčnih blagajn v praksi
• Uvedba in izvajanje aplikacije

5 Podatki o poslovnih subjektih in njihova uporabnost v praksi
• Prava informacija na pravem mestu je ključ do poslovnega uspeha
• Brezplačne in plačljive informacije iz domačih in tujih registrov
• Pregled informacij in podatkov AJPES

četrtek, 4. februar 20169.00–9.15 otvoritev 9.15 –16.00 Poslovna prestrukturiranja s pravnega, 
računovodskega in davčnega vidika
9.15 - 10.45 Pravna opredelitev preoblikovanja družb in davki Nina Orehek Ručigaj• Splošno o statusnih preoblikovanjih• Zakonske možnosti za pravno statusno preoblikovanje• Davčne implikacije preoblikovanja
11.00 - 11.30 ZGD-1I in SRS 2016 Silva Koritnik Rakela• Spremenjena sistematika SRS 2016• Izbrane spremembe in njihov vpliv na družbenike in družbe 11.30 - 15.15 Vloga ocenjevalca vrednosti podjetij v različnih transakcijah in postopkih  Marija Dolmovič Cerjak • Ocenjevanje za različne namene• Cenitve v kontekstu davčne zakonodaje• Vloga ocenjevalca po ZFPPIPP15.15 - 16.00 Vloga računovodje in revizorja pri poslovnih preoblikovanjih    Silva Koritnik Rakela • Računovodski vidik vrednotenja sredstev in obveznosti po ‘pošteni’ vrednosti• Razkritja o transakcijah v letnih poročilih – praviloma premalo• Revizorjeva vloga v skladu z ZGD-1 in ZFPPIPPpetek, 5. februar 20169.00–14.00 Podjetništvo, poslovnost in transparentnost  9.00 - 10.30 Podjetništvo in (ne)poslovnostZ novelo ZGD-1I do novih omejitev pri ustanavljanju družb, spremembe računovodskega poročanja in upravljanja    mag. Mojca Kunšek• Vzroki in implementacija omejitev pri ustanavljanju gospodarskih družb v prihodnje• (Staro)nova korporacijska in računovodska načela ter posledice prenosa računovodske direktive za različne vrste poslovnih subjektov 10.45 - 12.15 Implementacija Zakona o davčnem potrjevanju računov Sebastijan Prepadnik• Obveznosti davčnih zavezancev po zakonu o potrjevanju računov• Aktivnosti FURS pri implementaciji zakona v prakso• Predstavitev aplikacij, ki jih bodo davčni zavezanci uporabljali v prihodnje 12.45 - 14.00 Transparentnost in podjetnost Podjetniški vidik uporabne moči poslovnih informacij 
mag. Teja Batagelj• 
Dostopnost do podatkov o poslovnih subjektih v registrih doma in v tujini – pravni in uporabniški vidik

Vodji srečanja sta:
Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj, d.o.o.
mag. Mojca Kunšek, AJPES